گفتگوی آنلاین در واتساپ

بروشورچیست

1397/1/6

 بروشور وسیله ای است برای بیان توضیحات کامل یک محصول و نحوه استفاده از آن میباشد .

به همین دلیل است که به آن، کالانما هم گفته می شود. زیرا یک کالای خاص را به صورت کامل تشریح می کند

و یک کاربر پس از خواندن بروشور محصول، می تواند از آن محصول استفاده کند.

بروشور به طور مختصر و کلی   محصول  رو  توضیح میدهد.

نام نویسنده بهاره منتظرصاحب
تگ ها