گفتگوی آنلاین در واتساپ

عکاسی تبلیغاتی

1397/6/25

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی عدالت خاصی را در مقابل عکاس قرار می دهد.

 عکس در  عکاسی تبلیغاتی باید واضح باشد، و پیام موجود در آنها - واضح و دقیق باشد.

برای به دست آوردن نتایج مطلوب، تصاویری از چندین نسخه از محصول تبلیغاتی  را انتخاب کنید و از بین آنها بهترین را انتخاب کنید

نام نویسنده بهاره منتظرصاحب
تگ ها